Potjes-check

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Welkom!

Geweldig dat jij mensen wilt helpen om de juiste toeslagen en lokale regelingen te krijgen! Veel mensen maken niet gebruik van alle toeslagen en regelingen waar ze recht op hebben, terwijl ze broodnodig zijn om rond te komen.

Met de Potjes-check kun je in 1 keer voor 4 landelijke toeslagen, 5 lokale regelingen en tot 5 kindfondsen checken of een inwoner daarvoor in aanmerking komt. Voorbeelden van landelijke toeslagen zijn huurtoeslag en zorgtoeslag. Bij lokale regelingen gaat het om regelingen van de gemeente of lokale fondsen. Een kindfonds is bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit kan een huishouden jaarlijks honderden euro’s extra opleveren.

Deze training legt uit hoe de check werkt en duurt 30 tot 40 minuten.

We wensen je veel succes!